ฝันเห็น หวาย ต้นหวาย ฝันว่าถูกเฆี่ยนตีด้วยหวาย

ทํานายความฝัน ฝันเห็น หวาย ต้นหวาย ฝันว่าถูกเฆี่ยนตีด้วยหวาย

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น หวาย ต้นหวาย ฝันว่าถูกเฆี่ยนตีด้วยหวาย ถูกต้นหวายรัด

ทายว่าคุณนั้นกำลังที่จะจะหมดเคราะห์เสียที หรือกำลังจะพ้นภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ผ่านพ้นอุบัติเหตุต่างๆ

และจะต้องมี โชคลาภ ตามมาในภายหลังแน่นอน

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 51 , 56 , 115 , 556

ฝันเห็น เลื่อย เลื่อยไม้ ตัดไม้

ทํานายความฝัน ฝันเห็น เลื่อย ได้จับเลื่อยไม้

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น เลื่อย ได้จับเลื่อยไม้ ใช้เลื่อยตัดของต่างๆ

ทายว่า จะต้องเปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือการงานใหม่ จึงจะมีลาภหรือมีโชคดีขึ้น

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 44 , 83 , 36 , 384 , 846 , 844

ฝันเห็น รากไม้ ขุดตอถอนรากไม้

ทํานายความฝัน ฝันเห็น รากไม้ ขุดตอถอนรากไม้

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น รากไม้ ขุดตอถอนรากไม้ ต้นไม้ ขุดรากไม้ขึ้นจากหลุมดิน

ทายว่า การที่คิดไว้หรือทำไว้จะเป็นผลสำเร็จการงานในหน้าที่จะได้เลื่อนขั้น

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 11 , 17 , 711 , 710 , 761

ฝันเห็น ไผ่ ฝันว่าเดินเข้าไปในป่าไผ่ มีหนามไผ่เกี่ยวตำร่างกาย ฝันว่าถูกไม้ไผ่ตีบาดเจ็บ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ไผ่ ฝันว่าถูกไม้ไผ่ตีบาดเจ็บ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ไผ่ ฝันว่าเดินเข้าไปในป่าไผ่ มีหนามไผ่เกี่ยวตำร่างกาย ฝันว่าถูกไม้ไผ่ตีบาดเจ็บ

ขอทายว่าจะหมดเคราะห์และจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ จากคนต่างชาติเป็นอย่างดี

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 11 , 16 , 116 , 119 , 112

ฝันเห็น ใบไม้ เด็ดใบไม้ ต้นไม้

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ใบไม้ เด็ดใบไม้ ต้นไม้

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ใบไม้ ฝันว่าเอาใบไม้มาร้อยทำหมวกสวมศรีษะ
หรือเอาใบไม้มาทำเครื่องนุ่งห่มในฝัน เด็ดใบไม้มาถือเอาไว้

ขอทายว่า คุณจะหมดเคราะห์

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 36 , 35 , 56 , 533 , 556

ฝันเห็น คนถากไม้

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนถากไม้

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนถากไม้
ทายว่าศัตรูที่คิดร้ายจะมีอันพ่ายแพ้ไป ถ้าเป็นคดีความก็จะได้รับชัยชนะในคดี
หรือจะมีความสุข พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 71 , 31 , 61 , 711 , 316 , 761


ฝันเห็น คนถากไม้

ฝันเห็น ช่อดอกไม้ ดอกไม้ ช่อดอกไม้ที่ปักอยู่ในแจกัน มิใช่อยู่ที่ต้น

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ช่อดอกไม้ ดอกไม้ ช่อดอกไม้ที่ปักอยู่ในแจกัน มิใช่อยู่ที่ต้น

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ช่อดอกไม้ ดอกไม้ ช่อดอกไม้ที่ปักอยู่ในแจกัน มิใช่อยู่ที่ต้น
ขอทายว่า ช่วงนี้คุณกำลังจะได้รับข่าวมงคล จากญาติพี่น้อง หรือคนภายในครอบครัว จะได้รับชื่อเสียง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 33 , 36 , 306 , 369 , 376 , 665


ฝันเห็น ช่อดอกไม้ ดอกไม้ ช่อดอกไม้ที่ปักอยู่ในแจกัน มิใช่อยู่ที่ต้น
Continue reading ฝันเห็น ช่อดอกไม้ ดอกไม้ ช่อดอกไม้ที่ปักอยู่ในแจกัน มิใช่อยู่ที่ต้น