ฝันเห็น คนสวดมนต์ ภาวนา

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนสวดมนต์ ภาวนา

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนสวดมนต์ ฝันว่าได้นั่งสวดมนต์ภาวนา สวดมนต์ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย

ทายว่าฝันนี้จะเป็นนิมิตมงคลที่ดี จะหมดเคราะห์และหายจากโรคภัยต่างๆ แม้ศัตรูที่คิดร้ายก็มีอันพ่ายแพ้

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 59 , 19 , 159 , 559 , 719 , 350

ฝันว่า นั่งรับศีล ฟังธรรม จำศีล

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนจำศีล ฟังธรรม ภาวนา

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนจำศีล ฝันว่าตนเองได้เข้าไปนั่งรับศีล ฟังธรรม จำศีล ภาวนาในที่สงบ

ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรือเจ็บป่วยจะหาย จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 58 , 88 , 89 , 558 , 188 , 898

ฝันเห็น คนนั่งภาวนา ฝันว่าตัวเองได้นั่งภาวนา

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนนั่งภาวนา ฝันว่าตัวเองได้นั่งภาวนา

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนนั่งภาวนา ฝันว่าตัวเองได้นั่งภาวนา ตั้งจิต สวดมนต์

หรือไปพบพยัคฆ์ร้ายหรือสัตว์ร้ายในป่าแล้ว ภาวนานึกถึงคุณพระรัตนตรัย

ทายว่าจะหมดเคราะห์ หรืออาการเจ็บป่วยที่มีอยู่จะหาย ถ้าได้รับความตกใจหรือสะเทือนใจภายหลังจะได้ลาภ

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 88 , 68 , 65 , 665 , 668