ฝันเห็น ป่าหิมพานต์

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ป่าหิมพานต์

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ป่าหิมพานต์ ฝันว่าตนเองเดินหลงเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งตามความเข้าใจว่าเป็น

ป่าหิมพานต์ ทายว่า จะมีการโยกย้ายที่อยู่ หรือหน้าที่ในตำแหน่งโดยกะทันหัน

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 45 , 46 , 544 , 644 , 537

ฝันเห็น สวน เดินเล่นอยู่ในสวน

ทํานายความฝัน ฝันเห็น สวน เดินเล่นอยู่ในสวน

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น สวน ฝันว่าได้เดินเล่นอยู่ในสวน สงบราบรื่น สวนดอกไม้

ทายว่าจะหมดเคราะห์ ที่เจ็บจะหาย ที่ทุกข์จะคลาย และจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 29 , 26 , 279 , 298 , 966

ฝันเห็น เสือ ถูกเสือกัด ฆ่าเสือตาย

ทํานายความฝัน ฝันเห็น เสือ ถูกเสือกัด ฆ่าเสือตาย

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น เสือ ฝันว่าได้ขี่เสือ ทายว่าจะมีอำนาจวาสนาหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่

ถ้าฝันว่าถูกเสือกัด ทายว่า จะได้โชคลาภจากเพศตรงข้าม

ถ้าฝันว่าฆ่าเสือตาย ทายว่า จะหมดเคราะห์หรือหมดศัตรู ที่เจ็บป่วยจะหาย

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 34 , 30 , 349 , 309 , 344

ฝันเห็น ป่าละเมาะ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ป่าละเมาะ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ป่าละเมาะ ฝันว่าเดินหลงเข้าไปในป่าละเมาะเล็กๆหรือเข้าไปนอนอยู่ในพุ่มไม้

ทายว่าคุณจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย หรือคนภายในบ้านจะรับเคราะห์เจ็บป่วยแทน

ฝันเห็น คนล่าสัตว์ ฝันว่าได้ไปล่าสัตว์

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนล่าสัตว์ ฝันว่าได้ไปล่าสัตว์

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนล่าสัตว์ ฝันว่าได้ไปล่าสัตว์ และยิงสัตว์ต่างๆ

ทายว่าจะได้รับความเดือดร้อนในระยะแรก แต่จะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือ หรือช่วยให้ชนะศัตรูภายหลัง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 46 , 47 , 406 , 407 , 607

ฝันเห็น ป่า ฝันว่าได้เดินป่าเข้าป่า เที่ยวในป่า

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ป่า ฝันว่าได้เดินป่าเข้าป่า เที่ยวในป่า

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ป่า ฝันว่าได้เดินป่าเข้าป่า เที่ยวในป่า

ทายว่า คุณจะพ้นภัย พ้นอุปสรรค ศัตรูจะกลายมาเป็นมิตร

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 4 , 434 , 44

ฝันเห็น ป่าเขา ได้เข้าไปเที่ยวในป่าเขาลำเนาไพร หลงป่า

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ป่าเขา ได้เข้าไปเที่ยวในป่าเขาลำเนาไพร หลงป่า

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ป่าเขา ได้เข้าไปเที่ยวในป่าเขาลำเนาไพร
แต่อยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง และหลงอยู่ในป่าเขา หาทางออกไม่ได้

ขอทายว่า ช่วงนี้คุณอาจจะมีการโยกย้ายหน้าที่การงานหรือย้ายบ้านที่อยู่อาศัย

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 43 , 46 , 53 , 434 , 465 , 537