ฝันเห็น คนว่ายน้ำ ฝันว่าว่ายน้ำ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนว่ายน้ำ ฝันว่าว่ายน้ำ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนว่ายน้ำ ฝันว่าว่ายน้ำจนเหนื่อยอ่อนหมดแรง

ว่ายน้ำข้ามฝั่นขึ้นตลิ่ง ทายว่าจะหมดเคราะห์หรือพ้นทุกข์

ถ้าว่ายน้ำวนเวียนอยู่ในแม่น้ำไม่เข้าฝั่ง ทายว่าจะได้รับเคราะห์หรือเจ็บป่วย

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 17 , 27 , 24 , 247 , 347

ฝันเห็น คนลอยคอ ฝันว่าตนเองลงไปลอยคออยู่ในน้ำ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนลอยคอ ฝันว่าตนเองลงไปลอยคออยู่ในน้ำ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนลอยคอ ฝันว่าตนเองลงไปลอยคออยู่ในน้ำ ปล่อยตัวนิ่งเฉยให้กระแสน้ำพาไป

ทายว่าการงานที่คิดไว้จะสำเร็จแต่จะต้อง มีผู้มาช่วยเหลืออุปการะ หรือจะได้รับข่าวดีทางไกล

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 19 , 71 , 671 , 814 , 319

ฝันเห็น คนล่องแพ ฝันว่าได้ลงแพ ล่องแพ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนล่องแพ ฝันว่าได้ลงแพ ล่องแพ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนล่องแพ ฝันว่าได้ลงแพ ล่องแพไปตามกระแสน้ำเรื่อยๆ

ทายว่า คุณกำลังจะหมดเคราะห์ หมดทุกข์ จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูง

และญาติมิตรทางไกล ลาภจะมีตามมาในภายหลัง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 22 , 66 , 99 , 622 , 269 , 299

ฝันเห็น ภาพ ภาพถ่ายญาติมิตร ภาพเขียน

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ภาพ ภาพถ่ายญาติมิตร ภาพเขียน

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ภาพ ฝันว่าเห็นภาพตนเองเป็นเงาในกระจกหรือในน้ำ ภาพถ่ายญาติมิตร ภาพเขียน
รูปภาพ รูปถ่ายต่างๆ

ทายว่าจะได้รับเคราะห์หรือเจ็บป่วยออดๆแอดๆ แต่เมื่อพ้นเจ็บแล้วจะมีลาภ

ถ้าฝันเห็น ภาพถ่ายของญาติมิตรหรือ ภาพเขียนต่างๆ ทายว่า จะมีการเดินทางไกลไม่ดีและไม่ร้ายนัก

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 46 , 47 , 144 , 146 , 147

ฝันเห็น โพงพาง เครื่องโพงพางดักปลา

ทํานายความฝัน ฝันเห็น โพงพาง เห็นคนดักปลาด้วยเครื่องโพงพาง

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น โพงพาง เครื่องโพงพางดักปลา หรือเห็นคนดักปลาด้วยเครื่องโพงพาง

ขอทายว่า จะได้รับข่าวดีจากทางไกล หรือจะมีคนแปลกหน้านำข่าวดีมาหา

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 44 , 46 , 468 , 448 , 488

ฝันเห็น นักประดาน้ำ เครื่องประดาน้ำ ชุดดำน้ำของมนุษย์กบ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น นักประดาน้ำ เครื่องประดาน้ำ ชุดดำน้ำของมนุษย์กบ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น นักประดาน้ำ เครื่องประดาน้ำ ชุดดำน้ำของมนุษย์กบหรือได้สวมใส่ลงประดาน้ำ

ขอทายว่า คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน โดยไม่นึกฝันไว้

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 47 , 67 , 247 , 267 , 276

ฝันเห็น ปลา ในฝันได้จับปลา เลี้ยงปลา ให้อาหารปลา

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ปลา ในฝันได้จับปลา

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ปลา ในฝันได้จับปลา เลี้ยงปลา ให้อาหารปลา เห็นปลากำลังว่ายน้ำไปมา

ขอทำนายว่า คุณจะได้ลาภหรือได้ข้าวของที่มีคนนำมาให้ และมีแนวโน้มว่าทั้งหน้าที่การงานจะดีขึ้น

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 88 , 78 , 287 , 878 , 808