ฝันเห็น สวน เดินเล่นอยู่ในสวน

ทํานายความฝัน ฝันเห็น สวน เดินเล่นอยู่ในสวน

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น สวน ฝันว่าได้เดินเล่นอยู่ในสวน สงบราบรื่น สวนดอกไม้

ทายว่าจะหมดเคราะห์ ที่เจ็บจะหาย ที่ทุกข์จะคลาย และจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 29 , 26 , 279 , 298 , 966

ฝันเห็น ป่าละเมาะ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ป่าละเมาะ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ป่าละเมาะ ฝันว่าเดินหลงเข้าไปในป่าละเมาะเล็กๆหรือเข้าไปนอนอยู่ในพุ่มไม้

ทายว่าคุณจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย หรือคนภายในบ้านจะรับเคราะห์เจ็บป่วยแทน

ฝันเห็น ลิง ลูกลิง ฝูงลิงบนต้นไม้

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ลิง ลูกลิง ฝูงลิงบนต้นไม้

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ลิง ลูกลิง ฝูงลิงบนต้นไม้

ทายว่า คุณจะได้รับความเดือดร้อนจากเด็กๆภายในบ้าน

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 69 , 66 , 669 , 609 , 691

ฝันเห็น รากไม้ ขุดตอถอนรากไม้

ทํานายความฝัน ฝันเห็น รากไม้ ขุดตอถอนรากไม้

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น รากไม้ ขุดตอถอนรากไม้ ต้นไม้ ขุดรากไม้ขึ้นจากหลุมดิน

ทายว่า การที่คิดไว้หรือทำไว้จะเป็นผลสำเร็จการงานในหน้าที่จะได้เลื่อนขั้น

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 11 , 17 , 711 , 710 , 761

ฝันเห็น รังนก จับต้องรังนก รังนกตกจากกิ่งไม้

ทํานายความฝัน ฝันเห็น รังนก จับต้องรังนก รังนกตกจากกิ่งไม้

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น รังนก รังนกบนคบไม้มีทั้งลูกนกและไข่ ได้จับต้องรังนก

ทายว่า จะได้รับโชคเป็นข้าวของหรือชื่อเสียง

ถ้าฝันเห็นรังนกตกจากกิ่งไม้

ทายว่า จะได้รับข่าวดี หรือข่าวร้ายจากญาติมิตรทางไกล

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 56 , 84 , 456 , 484 , 485

ฝันเห็น คนรดน้ำ ฝันว่ารดน้ำต้นไม้

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนรดน้ำ ฝันว่ารดน้ำต้นไม้

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนรดน้ำ ฝันว่ารดน้ำต้นไม้ ฝันว่าถูกรดน้ำตนเองเปียก

ทายว่า คุณจะหมดเคราะห์ และจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทั้งในเรื่องการทำงานและด้านการเงิน

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 22 , 27 , 217 , 227 , 247

ฝันเห็น โพธิ์ ฝันว่าปลูกต้นโพธิ์ ได้เห็นต้นโพธิ์สูงใหญ่ใบปกคลุมร่มเย็น

ทํานายความฝัน ฝันเห็น โพธิ์ ฝันว่าปลูกต้นโพธิ์ ได้เห็นต้นโพธิ์สูงใหญ่ใบปกคลุมร่มเย็น

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น โพธิ์ ฝันว่าปลูกต้นโพธิ์ ได้เห็นต้นโพธิ์สูงใหญ่ใบปกคลุมร่มเย็น

ทายว่า จะได้รับโชคลาภใหญ่หลวง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 94 , 95 , 294 , 295 , 589