ฝันเห็น ดอกบานไม่รู้โรย มีผู้นำดอกบานไม่รู้โรยมาให้

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ดอกบานไม่รู้โรย

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ดอกบานไม่รู้โรย ฝันว่าได้เด็ดดอกบานไม่รู้โรยหรือมีผู้นำดอกบานไม่รู้โรยมาให้ในฝัน
และคุณได้เดินถือดอกบานไม่รู้โรยไป เอาดอกบานไม่รู้โรยเข้าบ้านหรือเห็นต้นดอกบานไม่รู้โรยในบ้าน

ขอทายว่า คุณจะมีอายุยืน หรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านที่กำลังป่วยไข้ มีโรคต่างๆจะหาย อาการดีขึ้น

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 36 , 39 , 34 , 369 , 264 , 269

ฝันเห็น บัวขาว ฝันเห็นดอกบัวขาว ดอกบัวสีขาวสะอาด

ทํานายความฝัน ฝันเห็น บัวขาว ฝันเห็นดอกบัวขาว

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น บัวขาว ฝันเห็นดอกบัวขาว ดอกบัวสีขาวสะอาด กลางสระหรือได้เด็ดดอกบัวขาว
และนำดอกบัวขาวมาถือเอาไว้ในมือ ถือดอกบัวขาวเดินไปตามที่ต่างๆ

ขอทายว่า หากคุณเป็นผู้หญิงมีครรภ์จะได้ลูกชาย บุตรชายที่น่ารัก หรือมิฉะนั้นจะได้ลาภยศหรือหน้าที่การงานจะดีขึ้น

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 21 , 29 , 99 , 291 , 298 , 299

ฝันเห็น บัว ฝันเห็นดอกบัวและได้ถือดอกบัวในมือ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น บัว ฝันเห็นดอกบัวและได้ถือดอกบัวในมือ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น บัว ฝันเห็นดอกบัวและได้ถือดอกบัวเอาไว้ในมือ ถือดอกบัวเดินไปตามทาง

ขอทายว่า คุณจะได้ลาภ หรือได้คนงาน คนสนิท มาร่วมงานหรือเป็นคนงานในกิจการ บ้านเรือน

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 71 , 41 , 617 , 514 , 657

ฝันเห็น ดอกไม้ กุหลาบ เบญจมาศ ชบา ดอกบัว

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ดอกไม้ กุหลาบ เบญจมาศ ชบา ดอกบัว

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ดอกไม้ กุหลาบ เบญจมาศ ชบา ดอกบัว
ขอทายว่า คุณจะได้รับข่าวมงคลจากญาติพี่น้อง
(ยกเว้นเฉพาะดอกซ่อนกลิ่น)

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 35 , 36 , 356 , 561 , 371


ฝันเห็น ดอกไม้ กุหลาบ เบญจมาศ ชบา ดอกบัว
Continue reading ฝันเห็น ดอกไม้ กุหลาบ เบญจมาศ ชบา ดอกบัว

ฝันเห็น ดอกซ่อนกลิ่นหรือได้ถือดอกซ่อนกลิ่น ดอกไม้

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ดอกซ่อนกลิ่นหรือได้ถือดอกซ่อนกลิ่น ดอกไม้

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ดอกซ่อนกลิ่นหรือได้ถือดอกซ่อนกลิ่น ดอกไม้
ทายว่าจะต้องสูญเสียญาติผู้ใหญ่ หรือคนในบ้านจะรับเคราะห์แทนตัวเรา

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค


ฝันเห็น ดอกซ่อนกลิ่นหรือได้ถือดอกซ่อนกลิ่น ดอกไม้

ฝันเห็น ช่อดอกไม้ ดอกไม้ ช่อดอกไม้ที่ปักอยู่ในแจกัน มิใช่อยู่ที่ต้น

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ช่อดอกไม้ ดอกไม้ ช่อดอกไม้ที่ปักอยู่ในแจกัน มิใช่อยู่ที่ต้น

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ช่อดอกไม้ ดอกไม้ ช่อดอกไม้ที่ปักอยู่ในแจกัน มิใช่อยู่ที่ต้น
ขอทายว่า ช่วงนี้คุณกำลังจะได้รับข่าวมงคล จากญาติพี่น้อง หรือคนภายในครอบครัว จะได้รับชื่อเสียง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 33 , 36 , 306 , 369 , 376 , 665


ฝันเห็น ช่อดอกไม้ ดอกไม้ ช่อดอกไม้ที่ปักอยู่ในแจกัน มิใช่อยู่ที่ต้น
Continue reading ฝันเห็น ช่อดอกไม้ ดอกไม้ ช่อดอกไม้ที่ปักอยู่ในแจกัน มิใช่อยู่ที่ต้น

ฝันเห็น ดอกจำปา ดอกจำปี ดอกไม้

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ดอกจำปา ดอกจำปี ดอกไม้

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ดอกจำปา ดอกจำปี ดอกไม้
ขอทำนายทายว่า ฝันนี้เป็นความฝันที่ดี ผู้ฝันจะได้รับความสุขจากชีวิต
ภายในครอบครัว หรือได้รับโชคลาภในหน้าที่การงาน

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 78 , 26 , 287 , 875 , 887


ฝันเห็น ดอกจำปา ดอกจำปี ดอกไม้