ฝันว่า ได้คุยภาษาต่างชาติ ได้คุยกับคนต่างชาติ ฟังภาษาไม่รู้เรื่อง

ทํานายความฝัน ฝันว่าได้คุยกับคนต่างชาติ ฟังภาษาไม่รู้เรื่อง

ทํานายความฝัน ถ้าฝันว่าได้คุยกับคนต่างชาติ ฟังภาษาไม่รู้เรื่อง

ทายว่า จะมีอุปสรรคในหน้าที่การงานจะไม่สำเร็จ

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค

ฝันเห็น ภิกษุ ฝันว่าได้เห็นพระภิกษุสงฆ์ ตนเองบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ภิกษุ ฝันว่าได้เห็นพระภิกษุสงฆ์ ตนเองบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ภิกษุ ฝันว่าได้เห็นพระภิกษุสงฆ์ ตนเองบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์

ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะมีโชควาสนาสูง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 3 , 853 , 83

ฝันเห็น ภาพ ภาพถ่ายญาติมิตร ภาพเขียน

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ภาพ ภาพถ่ายญาติมิตร ภาพเขียน

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ภาพ ฝันว่าเห็นภาพตนเองเป็นเงาในกระจกหรือในน้ำ ภาพถ่ายญาติมิตร ภาพเขียน
รูปภาพ รูปถ่ายต่างๆ

ทายว่าจะได้รับเคราะห์หรือเจ็บป่วยออดๆแอดๆ แต่เมื่อพ้นเจ็บแล้วจะมีลาภ

ถ้าฝันเห็น ภาพถ่ายของญาติมิตรหรือ ภาพเขียนต่างๆ ทายว่า จะมีการเดินทางไกลไม่ดีและไม่ร้ายนัก

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 46 , 47 , 144 , 146 , 147

ฝันเห็น ภาชนะ จับต้องภาชนะที่เป็นแก้ว เหล็ก ดินเผา หม้อ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ภาชนะ จับต้องภาชนะที่เป็นแก้ว เหล็ก ดินเผา หม้อ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ภาชนะ จับต้องภาชนะที่เป็นแก้ว เหล็ก ดินเผา หม้อ

ฝันว่าจับภาชนะที่เป็นแก้ว ทายว่า จะได้ลาภเล็กๆน้อยๆ หรือลาภลอย

ถ้าฝันว่าได้จับต้องภาชนะเป็นเหล็กแข็งหรือหิน ทายว่าจะได้รับผลสำเร็จในหน้าที่การงาน

ถ้าฝันว่าได้จับต้องภาชนะที่เป็นดินปั้นหรือดินเผา เช่น หม้อดิน หุงข้าว ทายว่า จะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรทางไกล หรือในหน้าที่การงาน

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 71 , 72 , 271 , 272 , 276

ฝันเห็น ภรรยา แต่งงานมีภรรยา เมีย

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ภรรยา แต่งงานมีภรรยา

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ภรรยา แต่งงานมีภรรยา เมีย

ตามตำราโบราณว่าให้เปลี่ยนหรือย้ายที่นอน แล้วจะมีโชคลาภจากเพศหญิง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 35 , 36 , 359 , 255 , 756

ฝันเห็น คนนั่งภาวนา ฝันว่าตัวเองได้นั่งภาวนา

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนนั่งภาวนา ฝันว่าตัวเองได้นั่งภาวนา

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนนั่งภาวนา ฝันว่าตัวเองได้นั่งภาวนา ตั้งจิต สวดมนต์

หรือไปพบพยัคฆ์ร้ายหรือสัตว์ร้ายในป่าแล้ว ภาวนานึกถึงคุณพระรัตนตรัย

ทายว่าจะหมดเคราะห์ หรืออาการเจ็บป่วยที่มีอยู่จะหาย ถ้าได้รับความตกใจหรือสะเทือนใจภายหลังจะได้ลาภ

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 88 , 68 , 65 , 665 , 668

ฝันเห็น ภูเขา ปีนป่ายภูเขา ขึ้นที่สูง เดินขึ้นภูเขา

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ภูเขา เป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ปีนป่ายภูเขาขึ้นที่สูง เดินขึ้นภูเขา

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ภูเขา เป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ปีนป่ายภูเขาขึ้นที่สูง เดินขึ้นภูเขา

ทายว่างานที่คิดไว้จะมีอุปสรรค หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่

ถ้าฝันว่าได้ปีนป่าย ภูเขา ขึ้นที่สูง เดินขึ้น ภูเขา

จะหมดเคราะห์ หรือได้รับข่าวดีจากญาติมิตร หรืองานการที่คิดสร้างไว้จะสำเร็จ

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 99 , 89 , 296 , 298 , 889