ฝันเห็น สุหร่าย ฝักบัว

ทํานายความฝัน ฝันเห็น สุหร่าย ฝักบัว

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น สุหร่าย เครื่องโปรยน้ำอย่างฝักบัว เห็นสายน้ำพุหรือน้ำพุ่งออกจากฝักบัว

ทายว่า จะได้รับโชคลาภจากเพื่อนฝูง หรือญาติมิตร

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 22 , 26 , 29 , 229 , 236 , 209

ฝันว่าได้กินผลไม้ที่มีรสฝาด

ทํานายความฝัน ฝันว่าได้กินผลไม้ที่มีรสฝาด

ทํานายความฝัน ถ้าฝันว่าได้กินผลไม้ที่มีรสฝาด

ขอทายว่า คุณจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งภายในบ้านและเพื่อนบ้านเพราะปาก

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค

ฝันว่าได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ แล้วจำไม่ได้

ทํานายความฝัน ฝันว่าได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ แล้วจำไม่ได้

ทํานายความฝัน ถ้าฝันว่าได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ แล้วจำไม่ได้

ขอทายว่า สิ่งที่ท่านต้องการไม่เป็นผลสำเร็จ

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : ดวงไม่ค่อยดีนัก เสี่ยงได้แต่น้อยๆ

ฝันเห็น ฝา ฝาหม้อ ฝาบ้าน

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ฝา ฝันว่าหยิบฝาหม้อไปปิด หรือกั้นฝาบ้านที่มีช่องโหว่

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ฝา ฝันว่าหยิบฝาหม้อไปปิด หรือกั้นข้างฝาบ้านที่มีช่องโหว่

ขอทายว่า คุณจะปลอดภัยจากศัตรูทุกประการ จะพ้นภัย

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 0 , 014 , 04

ฝันเห็น ฝ่าเท้า ฝันว่าฝ่าเท้าเจ็บ ฝ่าเท้าถูกของมีคมตำ ฝ่าเท้าโดนบาด

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ฝ่าเท้า ฝันว่าฝ่าเท้าเจ็บ ฝ่าเท้าถูกของมีคมตำ ฝ่าเท้าโดนบาด

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ฝ่าเท้า ฝันว่าฝ่าเท้าเจ็บ ฝ่าเท้าถูกของมีคมตำ ฝ่าเท้าโดนบาด

ขอทายว่า จะได้รับเคราะห์จากคนภายในบ้าน หรือในที่ทำงานนำมาสู่แต่จะมีทุกขลาภ

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 47 , 49 , 047 , 497 , 475

ฝันเห็น ฝักดาบ ฝันว่าได้ชักดาบออกจากฝักดาบ ชักมีดออกจากฝัก

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ฝักดาบ ฝันว่าได้ชักดาบออกจากฝักดาบ ชักมีดออกจากฝัก

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ฝักดาบ ฝันว่าได้ชักดาบออกจากฝักดาบ ชักมีดออกจากฝัก

ขอทายว่า คุณจะได้รับเคราะห์จากศัตรูมืดที่ไม่ทราบว่าเป็นใคร หรือจะมีผู้คิดประทุษร้ายข้าวของเงินทอง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค

ฝันเห็น แฝด ฝาแฝด เห็นคนแฝดติดกัน แฝดสยาม

ทํานายความฝัน ฝันเห็น แฝด ฝาแฝด เห็นคนแฝดติดกัน แฝดสยาม

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น แฝด ฝาแฝด เห็นคนแฝดติดกัน แฝดสยาม ฝันว่าได้บริโภคผลไม้แฝด

ขอทายว่า จะได้รับทุกขลาภ ที่ป่วยเมื่อหายจะได้ลาภหรือได้ลากเงินทองแล้วจะเจ็บป่วย

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 22 , 44 , 66 , 662 , 442 , 664