ฝันเห็น คนย้ายบ้าน ฝันว่าตนเองย้ายบ้าน ย้ายห้องนอน

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนย้ายบ้าน ฝันว่าตนเองย้ายบ้าน

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนย้ายบ้าน ฝันว่าตนเองย้ายบ้าน ย้ายห้องนอน

ทายว่า ฐานะของตนจะเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนเป็นดีหรือร้ายให้สังเกตในความฝันว่า

ที่อยู่ใหม่ดีหรือร้ายอย่างไร หรือแตกต่างกับของเดิมอย่างไร

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 76 , 78 , 79 , 276 , 778 , 279

ฝันเห็น ใบลาน

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ใบลาน

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ใบลาน ใบลานมาเป็นแผ่นๆหรือใบลานเข้ามาอยู่ภายในบ้านตนเอง
และนำใบลานมาเขียน มาพับหรือใช้ทำของต่างๆ

ขอทายว่า จะได้รับข่าวร้าย หรือทำให้มีเรื่อง ตกอกตกใจ เกิดขึ้นในบ้าน

ฝันเห็น โบว์ดำ โบว์สีดำ โบว์ผูกผม

ทํานายความฝัน ฝันเห็น โบว์ดำ โบว์สีดำ โบว์ผูกผม

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น โบว์ดำ โบว์สีดำผูกผม โบว์ผูกกับเสาเรือนบ้านหรือผูกอยู่ที่คอตนเองหรือที่ผมบนหัว

ขอทายว่า คุณจะได้รับความเสื่อมเสียทางชื่อเสียง หรือจะมีเรื่องเดือดร้อนภายในครอบครัว

ฝันเห็น เบี้ย เบี้ยหอย เบี้ยจั่น

ทํานายความฝัน ฝันเห็น เบี้ย เบี้ยหอย เบี้ยจั่น

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น เบี้ย หอยเบี้ยจำพวกเปลือกหอย ที่คนในสมัยโบราณใช้เป็นเงินซื้อขายหรือเบี้ยจั่น

ขอทายว่า คุณจะได้รับโชคลาภ หรือจากการเสี่ยงโชค ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะได้รับของขวัญหรือรางวัลอันมีค่า

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 95 , 98 , 595 , 698 , 699

ฝันเห็น เบาะ ฝันว่าเก็บเบาะ ที่นอนเด็กเล็ก

ทํานายความฝัน ฝันเห็น เบาะ ฝันว่าเก็บเบาะ ที่นอนเด็กเล็ก

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น เบาะ ฝันว่าเก็บเบาะ ที่นอนเด็กเล็ก หรือฝันเห็นเบาะมีทารกลอยมากลางน้ำ

ขอทายว่า คุณจะได้รับเคราะห์จากเด็ก หรือผู้น้อย หรือคนในบ้านจะเจ็บป่วย

ฝันเห็น บาทหลวง หรือนักบวช นักบุญ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น บาทหลวง หรือนักบวช นักบุญ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น บาทหลวง คุณพ่อ หรือนักบวช นักบุญ นิกายต่างๆ

ตามตำราต่างประเทศทายว่า สิ่งที่คิดไว้หรือกำลังคิดจะทำ ควรจะระงับยับยั้งเสียมิฉะนั้น
จะไม่เป็นผลดีแก่ตัวผู้ฝันและครอบครัว

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค

ฝันเห็น บังสูรย์ บังแทรก ตาลปัตร

ทํานายความฝัน ฝันเห็น บังสูรย์ บังแทรก ตาลปัตร

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น บังสูรย์ ฝันเห็นบังสูรย์สำหรับใช้บังแดดในการพิธีแห่ต่างๆ
หรือบังแทรกหรือตาลปัตรที่พระถือบังสวด

ขอทายว่า จะได้รับชื่อเสียงในทางดีงาม หรือได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง
ถ้าเป็นพ่อค้าจะได้รับโชคในการขยับขยายการค้าดีขึ้นกว่าเดิม

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 01 , 08 , 801 , 809 , 811