ฝันเห็น ขนตา แต่งขนตา ทาตา

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ขนตา แต่งขนตา ทาตา

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ขนตา แต่งขนตา ทาตา
ขอทายว่า จะเป็นนิมิตรมงคลสำหรับคนทุกคน เป็นหญิงจะได้รับชื่อเสียง
และการยกย่องไปในทางดี เป็นชายจะทำกิจการเจริญยิ่งขึ้น
แต่ฝันว่าขนตาร่วงหรือจับถอนหลุดออกมา ทายว่า จะโชคร้าย ตรงกันข้ามกับฝันว่าขนตางอกงาม

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 36 , 38 , 136 , 138 , 638


ฝันเห็น ขนตา แต่งขนตา ทาตา