ฝันเห็น อากาศ ฝันว่าได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ อากาศทึบมืดมัว

ทํานายความฝัน ฝันเห็น อากาศ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น อากาศ ฝันว่าได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ จะได้รับโชคดี

ฝันเห็นอากาศทึบมืดมัว จะมีการแตกร้าวและยุ่งยากในหมู่คณะ