ฝันเห็น อรุณ ฝันเห็นแสงอรุณ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น อรุณ ฝันเห็นแสงอรุณ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น อรุณ ฝันเห็นแสงอรุณ

ขอทายว่า คุณกำลังจะได้เลื่อนฐานะหน้าที่การงาน ขึ้นสู่ระดับสูงยิ่งขึ้น