ฝันเห็น เรือล่ม เรือจม

ทํานายความฝัน ฝันเห็น เรือล่ม

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น เรือล่ม เรือจม ฝันว่าได้นั่งเรือไปแล้วเรือล่ม

ทายว่า การที่คิดทำไว้จะล้มเหลวหรือผิดหวัง