ฝันเห็น มูลดิน มูลดินกองเป็นมูลสูง

ทํานายความฝัน ฝันเห็น มูลดิน มูลดินกองเป็นมูลสูง

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น มูลดิน มูลดินกองเป็นมูลสูง กองดิน คล้ายหลุมฝังศพ

หรือตัวเองขึ้นไปอยู่บนมูลดินนั้น

ขอทายว่า งานที่คิดไว้จะสำเร็จ หรือจะได้รับผลประโยชน์จากค่านายหน้าวิ่งเต้นต่างๆ

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 71 , 61 , 167 , 670 , 077