ฝันว่า เปื้อน มือเปื้อนสกปรก เสื้อผ้าที่สวมใส่เปื้อนเลือดหรือดินโคลนเป็นรอยด่างดำ

ทํานายความฝัน ฝันว่า มือเปื้อนสกปรก เสื้อผ้าที่สวมใส่เปื้อนเลือดหรือดินโคลนเป็นรอยด่างดำ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันว่า มือเปื้อนสกปรก เสื้อผ้าที่สวมใส่เปื้อนเลือดหรือดินโคลนเป็นรอยด่างดำ

ขอทายว่า คุณจะได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตร ต่างประเทศ หรือคนในบ้านจะเจ็บป่วยด้วยโรค