ฝันเห็น บาทหลวง หรือนักบวช นักบุญ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น บาทหลวง หรือนักบวช นักบุญ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น บาทหลวง คุณพ่อ หรือนักบวช นักบุญ นิกายต่างๆ

ตามตำราต่างประเทศทายว่า สิ่งที่คิดไว้หรือกำลังคิดจะทำ ควรจะระงับยับยั้งเสียมิฉะนั้น
จะไม่เป็นผลดีแก่ตัวผู้ฝันและครอบครัว

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค