ฝันเห็น คนเหาะเหิน ฝันว่าตนเองเหาะเหินเดินไปในอากาศได้

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนเหาะเหิน ฝันว่าตนเองเหาะเหินเดินบินไปในอากาศได้

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนเหาะเหิน ฝันว่าตนเอง เหาะเหิน เดิน บิน ไปในอากาศได้

ทายว่า คุณจะมีเคราะห์ หรือมิฉะนั้นก็จะป่วยเจ็บ แต่จะเป็นทุกขลาภภายหลัง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 55 , 56 , 955 , 959 , 865

ฝันเห็น งานเวียนเทียน เดินเวียนเทียนในวัด

ทํานายความฝัน ฝันเห็น งานเวียนเทียน เดินเวียนเทียนในวัด

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น งานเวียนเทียน ฝันว่าได้ไปเวียนเทียนในวันวิสาขะบูชาหรือมาฆบูชา

เดินเวียนเทียนในวัดใดวัดหนึ่ง เดินรอบโบสถ์ เป็นฝันดี ฝันมงคล ทายว่าจะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงดีงาม

หรือได้รับเลื่อนยศและตำแหน่งหน้าที่ ถ้าเป็นพ่อค้าเล็กๆจะเปลี่ยนฐานะเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 18 , 19 , 89 , 189 , 198

ฝันเห็น คนวิ่ง ตนเองกำลังวิ่ง เหนื่อยหอบ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนวิ่ง ตนเองกำลังวิ่ง เหนื่อยหอบ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนวิ่ง ฝันว่าตนเองกำลังวิ่งอย่างสุดฝีเท้า ทั้งเหนื่อยทั้งหอบ

ทายว่าถ้าเป็น โรคเจ็บป่วยก็จะหายจากโรค แต่ถ้าในฝันว่าวิ่งไปโดยสะดวก ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย

ทายว่า อาจจะถึงชีวิตได้แต่จะไปอย่างสงบ ไม่ทุรนทุราย

ถ้าคนปกติฝันทายว่าการที่ทำหรือคิดไว้จะต้องพยายามและอดทน จึงจะสำเร็จในบั้นปลาย

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค

ฝันเห็น วงเวียน ฝันว่าเดินรอบวงเวียน

ทํานายความฝัน ฝันเห็น วงเวียน ฝันว่าเดินรอบวงเวียน

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น วงเวียน ฝันว่าเดินรอบวงเวียน เดินเป็นวงกลมอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่ง

ทายว่าจะได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรที่อยู่ทางไกลหรือจะเกิดเคราะห์ขึ้นกับคนในบ้าน

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค

ฝันเห็น ราวตากผ้า เดินลอดราวตากผ้า มุดลอดรั้วลวดหนาม

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ราวตากผ้า เดินลอดราวตากผ้า มุดลอดรั้วลวดหนาม

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ราวตากผ้า ฝันว่าตนเองเดินลอดราวตากผ้า หรือมุดลอดรั้วลวดหนาม

ทายว่า การงานที่คิดไว้จะเป็นผลสำเร็จ แต่จะต้องอดทนและพยายาม โชคจะตามมาภายหลัง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 11 , 19 , 160 , 692 , 211

ฝันว่า เดินถอยหลัง ขับรถถอยหลัง

ทํานายความฝัน ฝันว่า เดินถอยหลัง ขับรถถอยหลัง

ทํานายความฝัน ถ้าฝันว่า เดินถอยหลัง ขับรถถอยหลัง
ทายว่า การงานที่คิดไว้จะไม่สมหวังหรือจะต้องมีการเสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค


ฝันว่า เดินถอยหลัง ขับรถถอยหลัง

ฝันว่า ขึ้นบันได เดิน วิ่ง ขึ้นบันได ไต่ขึ้นบันได หรือขึ้นที่สูง

ทํานายความฝัน ฝันว่า ขึ้นบันได เดิน วิ่ง ขึ้นบันได ไต่ขึ้นบันได หรือขึ้นที่สูง

ทํานายความฝัน ถ้าฝันว่า ขึ้นบันได เดิน วิ่ง ขึ้นบันได ไต่ขึ้นบันได หรือขึ้นที่สูง
ขอทายว่า ช่วงนี้การงานที่กำลังทำอยู่กำลังจะก้าวหน้าไปในทางดี แต่อาจจะมีศัตรู
ที่คิดร้ายหรือคอยขัดขวาง ทำให้เป็นอุปสรรคชั่วระยะเวลาหนึ่ง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 99 , 19 , 90 , 919 , 944 , 904


ฝันว่า ขึ้นบันได เดิน วิ่ง ขึ้นบันได ไต่ขึ้นบันได หรือขึ้นที่สูง