ฝันเห็น หวี หวีผม ฝันว่าหวีผมตนเอง

ทํานายความฝัน ฝันเห็น หวี หวีผม ฝันว่าหวีผมตนเอง

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น หวี หวีผม ฝันว่าหวีผมตนเอง ทำผมแล้วใส่น้ำมันผม ถ้าฝันในตอนกลางวัน

ทายว่า คุณจะเคราะห์ร้าย จนถึงขั้นเลือดตกยางออก ถ้าฝันในเวลากลางคืนทายว่าคนรักหรือสามีหรือ

ภริยามีแนวโน้มที่จะนอกใจ

ฝันเห็น หนวด โกนหนวด

ทํานายความฝัน ฝันเห็น หนวด โกนหนวด

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น หนวด ฝันว่าได้ตัดหนวด โกนหนวดตัวเอง

ทายว่า จะต้องเป็นปากเสียงกับคนในบ้าน หรือในที่ทำงาน

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 81 , 82 , 481 , 482 , 208

ฝันว่าสระผมตนเอง ฝันเห็นคนสระผม

ทํานายความฝัน ฝันว่าสระผมตนเอง ฝันเห็นคนสระผม

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนสระผม ฝันว่าสระผมตนเอง อาบน้ำสระผม

ทายว่าจะหายจากโรคหรือหมดเคราะห์ หรือจะมีโชคในภายหลัง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 55 , 09 , 05 , 259 , 279 , 570

ฝันเห็น หัวศีรษะ ฝันว่าตัดศีรษะ ฝันว่าผมร่วง

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ศีรษะ ฝันว่าตัดศีรษะ ฝันว่าผมร่วง เอาผ้าโพก

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ศีรษะ ฝันเกี่ยวกับศีรษะของตนเอง เช่น ฝันว่าเอาผ้าโพก ศีรษะหรือผูกติดศีรษะ

ทายว่าจะมีบุญวาสนาหรือโชคชะตาดีมีลาภ หรือถ้าฝันว่ามีเหาขึ้นบนหัวบนศีรษะ ก็จะได้ลาภลอย

หรือลาภทางเสี่ยงโชค หรือฝันว่าตัดศีรษะ ผู้อื่นก็จะได้รับโชควาสนาดีขึ้น

ในทางนิมิตถือว่าการฝันถึงศีรษะของตนเองเป็นนิมิตรดีเสียส่วนมาก

ยกเว้นเฉพาะเรื่องที่ฝันว่าผมหลุดร่วงจาก ศีรษะ เป็นหย่อมๆเท่านั้น ที่ทำนายว่าเคราะห์ไม่ดี

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 91 , 98 , 69 , 691 , 981 , 969

ฝันเห็น คนหัวล้าน ฝันว่าศรีษะตนเองล้าน ตัวเองหัวล้าน

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนหัวล้าน ฝันว่าศรีษะตนเองล้าน

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนหัวล้าน ฝันว่าศรีษะตนเองล้าน หัวล้าน ไม่มีผม หัวโล้น

ทายว่า จะมีเคราะห์อย่างหนัก ตำราไทยแนะนำว่าควรทำบุญตักบาตรและสะเดาะเคราะห์เสีย

จะบรรเทาเบาบางลง หรือร้ายจะกลับกลายเป็นดี

ถ้าฝันเห็นศรีษะล้านมารวมกันอยู่หลายคน

ทายว่า จะได้รับโชคลาภ หรือคิดการสิ่งใดจะเป็นผลสำเร็จ

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 01 , 06 , 08 , 501 , 506 , 008

ฝันเห็น ยาย้อมผม ฝันว่าย้อมผม ตัวเองกำลังย้อมผม เปลื่ยนสีผม

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ยาย้อมผม ฝันว่าย้อมผม ตัวเองกำลังย้อมผม เปลื่ยนสีผม

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ยาย้อมผม ฝันว่าย้อมผม ตัวเองกำลังย้อมผม เปลื่ยนสีผม

ขอทายว่า วิถีการงานในหน้าที่ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไป และที่ดีจะกลายเป็นร้าย ที่ร้ายจะกลายเป็นดี

การเงินจะมีทางรับจ่ายมากขึ้น แต่จะเป็นไปทางดีมากกว่าทางร้าย

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 19 , 94 , 191 , 940 , 691

ฝันเห็น มวยผม ฝันว่าได้เกล้ามวยผมไว้ข้างหลัง ตัดมวยผม

ทํานายความฝัน ฝันเห็น มวยผม ฝันว่าได้เกล้ามวยผมไว้ข้างหลัง ตัดมวยผม

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น มวยผม ฝันว่าได้เกล้ามวยผมไว้ข้างหลัง ตัดมวยผม

ทายว่าจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่สูงอายุหรือได้รับโชคลาภ

ถ้าฝันว่าตัดมวยผมตนเองทิ้ง ทายว่าจะหมดเคราะห์และจะเริ่มมีโชคขึ้น

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 19 , 18 , 16 , 169 , 911 , 918