ฝันเห็น อาเจียน ฝันว่าอาเจียนออกมาเป็นกองเลือด

ทํานายความฝัน ฝันเห็น อาเจียน ฝันว่าอาเจียนออกมาเป็นกองเลือด

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น อาเจียน ฝันว่าอาเจียนออกมาเป็นกองเลือด ทายว่าจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่

ถ้าฝันว่าอาเจียน เป็นหนองข้นทายว่า จะเกิดเคราะห์ร้ายแก่บุตรภรรยาสามี

ถ้าฝันว่าอาเจียน ออกมาทั้งหนองทั้งเลือด ทายว่าจะได้รับความมั่งคั่งสมบูรณ์

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 05 , 06 , 07 , 805 , 806 , 807

ฝันเห็น คนโดนไล่ ฝันว่าถูกไล่ออกจากงาน

ทํานายความฝัน ฝันเห็น คนโดนไล่ ฝันว่าถูกไล่ออกจากงาน

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น คนโดนไล่ ฝันว่าถูกไล่ออกจากงาน ต้องออกจากหน้าที่และตำแหน่ง

ในตำราต่างประเทศจะถือว่าเป็นฝันร้ายและจะถูกสบประมาทหรือถูกเหยียดหยาม

แต่ในตำราไทย ถือว่า จะหมดเคราะห์และจะได้โยกย้ายหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิม

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 36 , 37 , 39 , 236 , 237 , 339

ฝันเห็น โลงศพ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น โลงศพ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น โลงศพ ฝันเห็นโลงศพแต่ไม่เห็นศพ ตั้งซ้อนกันหรือมีคนหามโลงศพผ่านมา

ทายว่า จะได้ข่าวดีหรือลาภทางไกล หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไปในทางดี

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 04 , 44 , 440 , 442 , 448

ฝันเห็น เลื่อย เลื่อยไม้ ตัดไม้

ทํานายความฝัน ฝันเห็น เลื่อย ได้จับเลื่อยไม้

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น เลื่อย ได้จับเลื่อยไม้ ใช้เลื่อยตัดของต่างๆ

ทายว่า จะต้องเปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือการงานใหม่ จึงจะมีลาภหรือมีโชคดีขึ้น

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 44 , 83 , 36 , 384 , 846 , 844

ฝันเห็น เล็บ ตัดเล็บมือ ตัดเล็บเท้า

ทํานายความฝัน ฝันเห็น เล็บ ตัดเล็บมือ ตัดเล็บเท้า

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น เล็บ ฝันว่าตัดเล็บตนเอง ถ้าตัดเล็บมือ

ทายว่า จะหมดเคราะห์หรือหายจากโรคเจ็บป่วย จะมีความสุข

ถ้าตัดเล็บเท้า ทายว่า จะมีการโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานหรือจะมีการเดินทางไปไกลๆ แต่ไม่มีอันตรายใด

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 53 , 54 , 57 , 263 , 254 , 357

ฝันเห็น ลูกเห็บ หิมะตก

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ลูกเห็บ หิมะตก

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ลูกเห็บ ฝันว่าลูกเห็บตก หิมะตก พายุหิมะ

ทำนายว่า จะเกิดความทุกข์ร้อน หรือเศร้าโศกเกี่ยวกับคนในบ้านหรือความลับจะถูกเปิดเผยและถูกหักหลัง

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค

ฝันเห็น ลูกประคำ สวมสร้อยลูกประคำ นับลูกประคำ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ลูกประคำ สวมสร้อยลูกประคำ นับลูกประคำ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ลูกประคำ ได้สวมสร้อยลูกประคำของนักบวช

ทายว่า จะมีชื่อเสียง หรือมีมิตรสหายเพิ่มขึ้น

ถ้าฝันว่านับลูกประคำ ทายว่าการที่คิดไว้จะเป็นผลสำเร็จแต่จะต้องใช้เวลานานวันหรือค่อยเป็นค่อยไป

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 10 , 18 , 46 , 010 , 018 , 046