ฝันว่าได้จับสตางค์หรือเงิน

ทํานายความฝัน ฝันว่าได้จับสตางค์หรือเงิน

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น สตางค์ ฝันว่าได้จับสตางค์หรือเงิน

ทายว่าจะได้รับเคราะห์ หรือเดือดร้อนจากการเสียเงินทองเพราะป่วยเจ็บ