ฝันเห็น พระอาทิตย์ พระอาทิตย์เปล่งรัศมี

ทํานายความฝัน ฝันเห็น พระอาทิตย์ พระอาทิตย์เปล่งรัศมี

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น พระอาทิตย์ พระอาทิตย์เปล่งรัศมีลงมาสู่พื้นดินแต่ไม่บังเกิดความร้อน พระอาทิตย์เต็มดวง

ทายว่า คุณจะเป็นศุภนิมิตรอันดีแก่ชีวิต หรือจะได้บุตรเป็นชายมีสง่าน่ารัก

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 09 , 08 , 709 , 818 , 910