ฝันเห็น ขวาน ได้จับขวาน หรือด้ามขวาน มีดพร้า อาวุธ

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ขวาน ได้จับขวาน หรือด้ามขวาน มีดพร้า อาวุธ

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ขวาน ได้จับขวาน หรือด้ามขวาน มีดพร้า อาวุธ
คำทำนายได้ทายไว้ว่า คุณกำลังจะมีศัตรู ที่คิดปองร้าย แต่จะเป็นเพียงแค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น
แล้วก็สลายไป ให้ระวังตัวเอาไว้ในชั่วระยะ 3 วัน 7 วัน

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 76 , 66 , 37 , 673 , 671 , 607 , 866


ฝันเห็น ขวาน ได้จับขวาน หรือด้ามขวาน มีดพร้า อาวุธ